Cùng nhau viết chuyện tương lai - Lân Nhã, Quang Bảo ft.Karik